Have you been to Greece?

Στη σκιά όλων των υπόλοιπων εξελίξεων, υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι ξεχασμένοι στη ζωή και το θάνατο.

Δύο αφισες, λοιπόν που κολλιούνται στους τοίχους της Αθήνας για τους αόρατους αυτού του κόσμου:

 

HAVE YOU BEEN TO GREECE?

 

Στη χώρα που…

στο όνομα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι μπάτσοι ξυλοκοπούν, φυλακίζουν και βασανίζουν τους μετανάστες σε κρατητήρια κολαστήρια όπως η Πέτρου Ράλλη.

οι μετανάστες διωγμένοι από τον τόπο τους, αν καταφέρουν να διασχίσουν τα σύνορα, πληρώνοντας κυκλώματα σωματεμπόρων, έρχονται αντιμέτωποι με τη βία των φασιστών στο όνομα της φυλετικής καθαρότητας.

οι μετανάστριες αποτελούν μέρος στρατιωτικών ασκήσεων, επαναπροώθησης με σκοπό την ενίσχυση του εθνικού ιδεώδους και τη συσπείρωση του εθνικού κορμού.

η θεσμική νομιμότητα των εγγράφων τους βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες πληθυσμιακής οριοθέτησης, ορισμένες από κράτη και κεφάλαιο.

οι μετανάστες εργαλειοποιούνται με βάση τις «ανάγκες» της οικονομίας και των κάθε λογής χωραφάδων της Μανωλάδας.

χωράνε τόσα κορμιά στοιβαγμένα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όσα μπορούν να διαχειριστούν οι ΜΚΟ και τα κτηματομεσιτικά funds που κερδοσκοπούν συσσωρεύοντας ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στέγασή τους.

σχεδιάζεται να γίνονται δεκτοί άντρες μετανάστες για 9 μήνες, με την προϋπόθεση να είναι ικανοί να παρέχουν εποχιακή εργασία σε συνθήκες εξαθλίωσης για τα αφεντικά.

Ενάντια στην εργαλειοποίηση των μεταναστών και την εκμετάλλευση κράτους και αφεντικών,
να επιτεθούμε σε κάθε εξουσιαστικό μηχανισμό που σκορπά φόβο και εξαθλίωση,
να δημιουργήσουμε κοινότητες αλληλεγγύης για τις κατατρεγμένες αυτού του κόσμου.

 


 

 

NO, YOU HAVE NOT BEEN TO GREECE

 

Γιατί το ελληνικός κράτος…

δολοφονεί μετανάστριες σε αγαστή συνεργασία με την ΕΕ στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ευρώπης-Φρούριο.

ενώ συμμετέχει στους πολέμους που αναγκάζουν ανθρώπους να μεταναστεύσουν, θωρακίζει τα σύνορά της στο όνομα της εθνικής ασφάλειας.

φαντασιώνεται πλωτούς φράχτες στο Αιγαίο την ίδια στιγμή που η ακτοφυλακή της μαζί με τη FRONTEX πνίγει μετανάστες απωθώντας τους προς την Τουρκία με καθημερινά pushbacks.

όταν δεν στρέφει εναντίον τους ολόκληρο στρατό (και «αγανακτισμένους πολίτες») και δεν τους ρίχνει σφαίρες στο ψαχνό, τους απωθεί οδηγώντας τους στον θάνατο παγωμένους και γυμνούς στον Έβρο.

στέλνει τις μετανάστριες σε συνεργασία με ΕΕ και Τουρκία σε άλλες θαλάσσιες οδούς να θαλασσοπνίγονται στο Λιβυκό πέλαγος στο δρόμο για το κολαστήριο της Λαμπεντούζα.

δεν προσμετρά τους πνιγμένους αλλά τις «διασώσεις» έτσι ώστε όταν τα πτώματά τους ξεβραστούν σε κάποια ελληνική ακτή να μην αποτελούν καν αριθμό στη θανατο-στατιστική των ΜΜΕ.

χαράσσει θανατοπολιτική η οποία πανηγυρίζεται ως «μείωση μεταναστευτικών ροών» και γίνεται προεκλογικό επιχείρημα προς άγραν αιμοδιψών ψηφοφόρων.

υπόσχεται δια στόματος των υπουργών του στους μετανάστες να κάνει τη ζωή τους κόλαση.

Και το κάνει.

Το ελληνικό κράτος δολοφονεί

Να σπάσουμε το αφήγημα του ελληνικού κράτους-θύματος,

να υψώσουμε οδοφράγματα αλληλεγγύης στους μετανάστες και τις μετανάστριες,

να επιτεθούμε στους θεσμούς που εφαρμόζουν θανατοπολιτική στα σώματά τους

 

 

***

Οι δυο παραπάνω αφίσες τυπώθηκαν και κολλιούνται και στα αγγλικά

Ακολουθούν τα κείμενα στα αγγλικά:

 

HAVE YOU BEEN TO GREECE?

In the country where…

in the name of public order and safety, cops beat, imprison and torture migrants in detention centers–hellholes, like Petrou Ralli.

migrants, fleeing from their land, if they manage to cross the borders, paying trafficking rings, they face fascist violence in the name of racial purity.

migrants are part of military exercises of refoulment for the reinforcement of the national ideal and the galvanizing of the national backbone.

the institutional legality of their documents is based on European directions of demographic delimitation, defined by states and capital.

migrants are instrumentalised according to the “needs” of the economy and all kinds of croft owners in Manolada.

the concentration camps fit as many bodies as can actually be managed by NGOs and housing funds that profit from European capital

it is planned that the condition of entry for male migrants will be based on their capability for seasonal work for 9 months, in terrible conditions for the bosses.

Against the instrumentalisation of migrants and the exploitation by states and bosses.
Let’s attack every authoritative mechanism that spreads fear and impoverishment.
Let’s create communities of solidarity for the persecuted of this world.

 

NO, YOU HAVE NOT BEEN TO GREECE

because the Greek state…

assassinates migrants in full cooperation with the EU in the sea and land borders of fortress-Europe.

while participating in wars that force people to migrate, it armors its borders in the name of national safety.

dreams of floating fences in the Aegean sea while its coastguard, together with FRONTEX, drowns migrants repelling them towards Turkey in everyday pushbacks.

when it doesn’t turn a whole army against them (and “indignant citizens”) and shoots to kill them, it repels them, sending them to die, frozen and naked in Evros.

sends migrants, in cooperation with EU and Turkey in different seaways to drown in the Libyan Sea, on their way to the hellhole of Lampedusa.

doesn’t count the drowned, but the “rescued”, so that when dead bodies are washed ashore in some Greek coast, they are not even considered as numbers in the media’s death-statistics.

mandates thanatopolitics celebrated as “reduction of immigration flows”, functioning as a pre-election argument in search of bloodthirsty votes.

promises through its ministers’ mouths to make migrants’ lives hell.

And it does.
The Greek state is an assasin

Let’s break the narrative of the victim-greek state,
let’s create barricades of solidarity with migrants,
let’s attack the institutions that enforce thanatopolitics on their bodies.

 

Οι αφίσες σε pdf

H πρώτη στα ελληνικά εδώ

Η δεύτερη στα ελληνικά  εδώ

Η πρώτη στα αγγλικά εδώ

Η δεύτερη στα αγγλικά εδώ

 

Χορός της Καρμανιόλας // Μάρτης 2022