Μοτοπορεία στα ΕΛ.ΠΕ - Σάββατο 13/6 -12:00

Μοτοπορεία στα ΕΛ.ΠΕ – Σάββατο 13/6 -12:00

μοτοπορεία-συγκέντρωση στα διυλιστήρια ασπροπύργου

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6, , 12:30

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ